Výzkumné aktivity

V rámci práce se zabývám sociální psychologií, problematikou stereotypů a identifikace v souvislosti se subkulturou BDSM. Na toto téma jsem napsala práci na téma Stereotypů a identifikace v kontextu BDSM.

Hledám respondenty

Nyní píšu práci na téma Proces identifikace při vstupu do BDSM subkultury. V kostce tedy hledám „nováčky“, kteří by se mnou byli ochotni udělat tři rozhovory v průběhu jednoho roku. Mým cílem je zjistit, jak vaše účast na BDSM akci (akcích) změní váš život, a jak důležitou se pro vás BDSM komunita na vaší životní cestě stane.

Pro toto téma hledám respondenty z řad osob, které do subkultury teprve pronikají, osoby:

  • plnoleté;
  • účastnící se první akce v rámci BDSM komunity maximálně 3 měsíce před naším rozhovorem, nebo aktivně se připravující na akci, která přijde ani ne dva měsíce po něm;
  • ochotné se mnou absolvovat sérii maximálně tří rozhovorů v rozpětí zhruba jednoho roku;
  • ochotné se setkat k rozhovorům online či prezenčně v Plzni, v případě časového průniku i v Praze či Olomouci.

Závěry z našich rozhovorů se ve výsledné práci objeví v anonymizované podobě, vaši identitu v rámci výzkumu budu blíže znát pouze já. Mým cílem je rozšířit poznání o problematice BDSM mezi odborníky, kteří přichází do profesionálního kontaktu s osobami, pro které by BDSM mohlo být důležité. S větším základem odborných znalostí na toto téma se nám může podařit minimalizovat stereotypní představy, které spolupráci s BDSM klientelou může brzdit.

Chcete se účastnit výzkumu? Napište mi na email vsechnobudevporadku na gmailu, kdy jste byli na své první akci, či kdy se na ni chystáte, a domluvíme se. Některá zařízení budou podporovat i přímý proklik pomocí tlačítka níže.

Kdo jsem?

Můžete mi říkat Radka. V rámci BDSM komunity jsem aktivním účastníkem a organizátorem lokálních akcí.

V rámci odborného působení jsem studentkou jednooborové psychologie, frekventantka psychoterapeutického výcviku, která s klienty z BDSM komunity pracuje, a nadšený průzkumník nových náhledů na etické otázky práce s klienty z menších subkultur.