Služby

Péče o duši

Nabízím individuální či skupinová setkání

 • v pracovně v Plzni-Doubravce;
 • na terase připojené k pracovně;
 • v přírodě.

Setkat se můžeme jednorázově, nebo navázat dlouhodobější spolupráci. Nabízím termíny primárně pondělí-středa, a to v dopoledních časech, odpoledních časech, a některé večery.

NaPsychologii

Konzultace pro uchazeče o studium psychologie, či pro studenty psychologie. Při práci se zaměřuji na studium psychologie na FF UPOL, se kterým mám osobní zkušenost. Konzultace probíhají osobně v Plzni na Doubravce, nebo online dle domluvy.

Spolupracovat můžeme například na:

 • testy studijních předpokladů;
 • sebeprezentace v ústním kole;
 • jak se učit?
 • jak si rozplánovat učení?

Přednášení či workshopování

Přednáším, osobně ale preferuji mít možnost s účastníky diskutovat/besedovat. Při workshopování se silně opírám o principy vzdělávání zaměřeného na studenta a principů svobodného vzdělávání.

Neúplný výčet témat, se kterými ráda vystupuji

 • BDSM (pro laiky, pomáhající profesionály, či pro BDSM subkulturu)
 • psychologie (experimenty na vlastní kůži, sociální psychologie, orientace v psycho- službách)
 • hypnóza
 • jak se učit

foto by Jiří Nový a Linda Šindelářová