K inspiraci

Při studiu narážím na spoustu zajímavých titulů napsaných různou mírou odborným jazykem. Níže naleznete výběr mnou doporučených materiálů rozdělených do volně ohraničených tematických oblastí.

Sex, sexualita

Na počátku byl sex – Ryan, Jethá

Exkurz do historie lidských kultur a jejich přístupu k sexu, vztahům a postavení žen. Kniha mi umožnila jiný náhled na současnou problematiku sexu ve vztazích.

Come as you are (EN, SK) – Nagoski

Populárně naučná kniha popisující faktory, které ovlivňují chuť na sex a fungování (především) ženské sexuality. Obsahuje praktická i cvičení.

Vztahy

Etická coura (EN, CZ) – Hardy, Easton

Kapitoly knihy spolu s praktickými cvičeními může čtenáři napomoct definovat svoji osobitou podobu romantických vztahů podle individuálních potřeb.

Polysecure (EN) – Fern

Popisuje souvislost rané citové vazby dítěte k primárnímu pečovateli a následných romantických vztahů k dospělosti, nabízí východiska, jak s ní pracovat.

BDSM

Screw the roses, send me the thorns (EN) – Miller, Devon

Retro přebal ukrývá základní náhled do světa BDSM pro jedince, kteří by chtěli problematiku prozkoumat blíže.