Blízká setkání s našimi stereotypy ohledně BDSM

Datum: 3 března, 2024
Čas: 09:00 – 10:30
Místo konání: PF JČU, České Budějovice
workshopy

Stereotypním představám se nevyhneme, můžeme ale ovlivnit, jaké budou, a jaký na nás budou mít vliv. V rámci workshopu vytvoříme prostor na setkání s vlastními stereotypními představami, a na jejich proměnu tak, aby spíše než zlým pánem, mohly být dobrým sluhou pro další poznání problematiky BDSM.

Workshop proběhne v rámci konferenčních dnů Nosce te Ipsum.

fotografie: Jiří Nový a Linda Šindelářová