BDSM subkultura optikou vědy – přednáška

Datum: 2 března, 2024
Čas: 17:30 – 19:00
Místo konání: aula PF JČU, České Budějovice
přednášky

Markýz de Sade, Padesát odstínů šedi, Venuše v kožichu, Bonding. BDSM zanechalo v našem jazyce své první artefakty už tak dávno, že se pojmenování některých jevů s pojmem souvisejících dostalo až do odborných lékařských klasifikací. Zároveň je to fenomén, který si v posledních letech získává čím dál více pozornosti v odborné, ale i laické veřejnosti. Příspěvek si dává za cíl seznámit posluchače se současným odborným pojetím BDSM. Představíme poznatky relevantními nejen pro lepší pochopení odborného diskurzu, ale i pro zkvalitnění práce v pomáhajících profesích, které se mohou dostat do kontaktu s „BDSM pozitivní“ cílovou skupinou.

Přednáška proběhne v rámci konferenčních dnů Nosce te Ipsum.

fotografie: Jiří Nový a Linda Šindelářová